top of page
Image by Teemu Paananen

Nabídka ošetření

Všechna ošetření a konzultace provádím s maximálně individuálním přístupem a jemností pro oboustrannou spokojenost.

Vstupní vyšetření 

Vyšetření stavu měkkých a tvrdých tkání, kde pomocí indexů krvácení dásní a kontroly množství a lokaci plaku spolu s naměřenou hloubkou parodontálních kapes stanovím hodnocení celkové úrovně orální hygieny.

Společně zkonzultujeme dle náročnosti na čas a finance váš individuální léčebný plán. Součástí návštěvy je nejen odstranění veškerého viditelného zubního kamene, plaku a pigmentací,

ale také výběr a nácvik vhodných technik s  pomůckami  potřebnými  pro kontinuální zlepšení vaší hygieny, které si  odnesete s sebou domů.

Pokud jste neabsolvovali dentální hygienu víc jak rok nebo nikdy, prosím, buďte vědomi faktu, že za 1 návštěvu to někdy nelze odčinit :). Po vyšetření stavu celkové hygieny proto následuje konzultace.

Poproste svého zubního lékaře o doporučení na vstupní ošetření.

Ošetření parodontálních pacientů

Lůžko, ve kterém je každý zub pevně ukotven je potřebné opečovávat. Primárně, před počátkem parodontálních změn, je to velká prevence proti rozvoji záňetu a sekundárně toto ošetření stabilizuje a zpevňuje pozici zubů a chrání je tak před progresí záňetu vedoucí ke ztrátě zubů. Díky indikaci vašeho zubního lékaře provedu potřebné parodontální měření a zhodnotím stádium progrese a všech rizik týkajících se onemocnění. Následně pomocí speciálních ručních nástrojů a moderních přístrojů odstraňuji zmineralizovaný zubní kámen nad i pod dásní. Aplikace léčivých a hojivých preparátů. Pokud to stav vyžaduje, ošetření provádím v lokálním znecitlivění aplikovaném spolupracujícím zubním lékařem. Po ukončení této terapie se pacient dostaví ještě jednou na reevalvaci stavu a následně pokračuje v tzv. recall opakovaných návštěvách.

Recall

Opakovaná pravidelná návštěva, zpravidla á 6 měsíců, jinak dle úrovně spolupráce pacienta s ošetřujícím. Prevence je základ a proto si potrpím na kvalitu každého ošetření. I přesto, že pacient spolupracuje a dostaví se objektivní výsledky, vždy opětovně provádím kontrolu stavu dásní nebo parodontu. Následuje odstranění zubního kamene, šetrné pískování a mineralizace zubů. Remotivace a reinstruktáž technik je neodmyslitelnou součástí úspěchu. I tady je vhodné mít rezervu alespoň 90min.

Ošetření dětského pacienta do 15 let

Vyšetření plaku s navazující motivací a instruktáží technik čištění, odstranění měkkých a zmineralizovaných depozit. Šetrné čištění pigmentací následná mineralizace zubů. Výběr vhodného kartáčku a mezizubní pomůcky, které si dítě odnáší domů.

My Approach

Ceník online objednání
(pro více informací volejte)

VSTUPNÍ OŠETŘENÍ PARADONTOLOGICKÝ PACIENT

Dle indikace lékaře

100 min.

3 630 Kč

VSTUPNÍ OŠETŘENÍ 

Hygiena poprvé nebo po dlouhé době

75 min.

Od 2 607 Kč

RECALL

Standardní následné čištění po předešlém zhodnocení stavu hygientistkou

----

Od 1 980 Kč

OŠETŘENÍ DĚTSKÉHO PACIENTA

Ošetření pacienta do 15 let

45 min.

1 815 Kč

bottom of page