top of page
Image by Teemu Paananen

Nabídka ošetření

Všechna ošetření a konzultace provádím s maximálně individuálním a proklientským přístupem pro oboustrannou spokojenost.

Tak, jako při první návštěvě nového zubaře, nejdříve je vhodná Vstupní kontrola a vyšetření, následné domluvení dalších kroků, které vedou ke zdravému úsměvu. 

Vstupní kontrola napomáhá taky odstranění strachu z ošetření a šetří pracovní čas, protože se hygienistka v další návštěvě věnuje jenom čištění. Toto je možnost, ne nutnost.

Když přijdete do mojí ordinace a otevřete ústa, opravdu si je otevřete :), sdílejte Vaše myšlenky a požadavky, není důvod stydět se říkat svoje potřeby nahlas. Zdravotníci mají mít větší míru empatie, no pokud ji nezískali v průběhu života, na škole se moc neučí....  komunikace potřeb je u mně na prvním místě.

 

Pak může být poskytnutá DH lepší a lepší, tzv. na míru ušitá. 

1) rychlejší

2) precizní  s množstvím bio bylin a minerálů

3) hloubková a relaxační- taková, kde se opravdu cítíte slyšeni a vnímáni.

Nepracuju jako hygienistka proto, aby jsem Vám nutila svoje hodnoty v životě, ale velice ráda s Vámi budu diskutovat o tom, co stojí za každou utracenou korunu. 

Vstupní ošetření  

Po předchozí Vstupní konzultaci nebo s doporučením Vašeho ošetřujícího zubaře. Součástí návštěvy je odstranění veškerého viditelného zubního kamene, plaku a pigmentací a dokonalé leštění skloviny pomocí minerálních past. Nácvik technik čištění s pomůckami, které si se sebou odnášíte domů a výběr vhodné profylaxe, je vždy součástí vstupního ošetření nebo jako součást vstupní kontrolní návštěvy.

Vstupní ošetření lze objednat přímo v ordinaci nebo telefonicky. 

 

Rezervační poplatek 2500 Kč pro výkon služby Vstupní ošetření  prosím uhradit na č. ú.  nejpozději 4 dny před sjednaným termínem. 

Uhrazením rezervačního poplatku je Váš termín platný. 

Pokud jste neabsolvovali dentální hygienu víc jak rok nebo nikdy, prosím, buďte vědomi faktu, že za 1 návštěvu to někdy nelze odčinit :). 

Poproste svého zubního lékaře o doporučení na vstupní ošetření.

Ošetření  pacientů s pokročilým zánětem parodontu

Lůžko, ve kterém je každý zub pevně ukotven je potřebné opečovávat. Primárně, před počátkem parodontálních změn, je to velká prevence proti rozvoji záňetu a sekundárně toto ošetření stabilizuje a zpevňuje pozici zubů a chrání je tak před progresí záňetu vedoucí ke ztrátě zubů. Díky indikaci vašeho zubního lékaře provedu potřebné parodontální měření a zhodnotím stádium progrese a všech rizik týkajících se onemocnění. Následně pomocí speciálních ručních nástrojů a moderních přístrojů odstraňuji zmineralizovaný zubní kámen nad i pod dásní. Aplikace léčivých a hojivých preparátů. Pokud to stav vyžaduje, ošetření provádím v lokálním znecitlivění aplikovaném spolupracujícím zubním lékařem. Po ukončení této terapie se pacient dostaví ještě jednou na reevalvaci stavu a následně pokračuje v tzv. recall opakovaných návštěvách.

Rezervační poplatek 2500 Kč  pro výkon služby Vstupní ošetření prosím uhradit na č. ú. nejpozději 4 dny před sjednaným termínem.

 

Uhrazením rezervačního poplatku je Váš termín platný. 

Pravidelné ošetření 

Opakovaná pravidelná návštěva, zpravidla á 6 měsíců, jinak dle úrovně spolupráce pacienta s ošetřujícím. Prevence je základ a proto si potrpím na kvalitu každého ošetření. I přesto, že pacient spolupracuje a dostaví se objektivní výsledky, vždy opětovně provádím kontrolu stavu dásní nebo parodontu. Následuje odstranění zubního kamene, šetrné pískování a mineralizace zubů. Remotivace a reinstruktáž technik je neodmyslitelnou součástí úspěchu. I tady je vhodné mít rezervu alespoň 90min.

Ošetření dětského pacienta do 15 let

Vyšetření plaku s navazující motivací a instruktáží technik čištění, odstranění měkkých a zmineralizovaných depozit. Šetrné čištění pigmentací následná mineralizace zubů. Výběr vhodného kartáčku a mezizubní pomůcky, které si dítě odnáší domů.

Vstupní konzultace

Sama by jsem své zdraví nesvěřila cizí osobě bez předchozí řádné konzultace do rukou. Proto je tu tato samostatní služba, kde Vám pečlivě vyšetřím a v zrcátku demonstruji celkový stav Vaší dutiny ústní a konzultuji plán následného ošetření. Konzultace není podmínkou, ale výhodou pro klienta.  Může být s nebo bez ošetření, dle předchozí domluvy či objednávky. 

Vyšetření stavu měkkých a tvrdých tkání, kde pomocí indexů krvácení dásní a kontroly množství a lokaci plaku spolu s naměřenou hloubkou parodontálních kapes stanovím hodnocení celkové úrovně orální hygieny.

Společně zkonzultujeme dle náročnosti na čas a finance Váš individuální léčebný plán, prevenci předcházení zánětu v ústech a chronických zánětů celého těla. 

Zjistíme primární důvody, proč se Vám nedaří mít stav zubů a dásní pod kontrolou. Edukace a instruktáž technik čištění s pomůckami v ceně.

Rezervační poplatek 770Kč pro Vstupní konzultaci prosím uhradit na č. ú.  nejpozději 4 dny před sjednaným termínem.

Uhrazením rezervačního poplatku je Váš termín platný. 

My Approach

VSTUPNÍ OŠETŘENÍ PARADONTOLOGICKÝ PACIENT

Dle doporučení a indikace zubním lékařem k ošetření u dentální hygienistky s RTG snímkem.

Hodinová sazba - 2750kč.

120 min.

OŠETŘENÍ DĚTSKÉHO PACIENTA

Ošetření pacienta do 15 let věku včetně

45 min.

1900kč

VSTUPNÍ OŠETŘENÍ 

Hygiena poprvé, po dlouhé době nebo pro nově příchozí pacienty s indikací od svého ošetřujícího zubaře.

Hodinová sazba - 2675Kč

 120 min.

PRAVIDELNÉ OŠETŘENÍ

Ošetření pacienta, který ke mně chodí na dentální hygienu 3x ročně

45 min.

1975kč

VSTUPNÍ KONZULTACE

Prostor na důkladné vyšetření, zhodnocení stavu, edukaci technik spolu s pomůckami a diskuzi potřeb klienta, předtím než se rozhodne objednat na Vstupní ošetření. 

Konzultaci lze objednat telefonicky nebo přes email. 

Cena 770Kč.

20 min 

PRAVIDELNÉ OŠETŘENÍ

--90min.--

bottom of page