Nabídka ošetření

Všechna ošetření a konzultace provádím s maximálně individuálním přístupem a jemností pro oboustrannou spokojenost.

Vstupní vyšetření 

Vyšetření stavu měkkých a tvrdých tkání, kde pomocí indexů krvácení dásní a kontroly množství a lokaci plaku spolu s naměřenou hloubkou parodontálních kapes stanovím hodnocení celkové úrovně orální hygieny.

Společně zkonzultujeme dle náročnosti na čas a finance váš individuální léčebný plán. Součástí návštěvy je nejen odstranění veškerého viditelného zubního kamene, plaku a pigmentací,

ale také výběr a nácvik vhodných technik s  pomůckami  potřebnými  pro kontinuální zlepšení vaší hygieny, které si  odnesete s sebou domů.

Pokud jste neabsolvovali dentální hygienu víc jak rok nebo nikdy, prosím, buďte vědomi faktu, že za 1 návštěvu to někdy nelze odčinit :). Po vyšetření stavu celkové hygieny proto následuje konzultace.

Ošetření parodontálních pacientů

Lůžko, ve kterém je každý zub pevně ukotven je potřebné opečovávat. Primárně, před počátkem parodontálních změn, je to velká prevence proti rozvoji záňetu a sekundárně toto ošetření stabilizuje a zpevňuje pozici zubů a chrání je tak před progresí záňetu vedoucí ke ztrátě zubů. Díky indikaci vašeho zubního lékaře provedu potřebné parodontální měření a zhodnotím stádium progrese a všech rizik týkajících se onemocnění. Následně pomocí speciálních ručních nástrojů a moderních přístrojů odstraňuji zmineralizovaný zubní kámen nad i pod dásní. Aplikace léčivých a hojivých preparátů. Pokud to stav vyžaduje, ošetření provádím v lokálním znecitlivění aplikovaném spolupracujícím zubním lékařem. Po ukončení této terapie se pacient dostaví ještě jednou na reevalvaci stavu a následně pokračuje v tzv. recall opakovaných návštěvách.

Recall

Opakovaná pravidelná návštěva, zpravidla á 6 měsíců, jinak dle úrovně spolupráce pacienta s ošetřujícím. Prevence je základ a proto si potrpím na kvalitu každého ošetření. I přesto, že pacient spolupracuje a dostaví se objektivní výsledky, vždy opětovně provádím kontrolu stavu dásní nebo parodontu. Následuje odstranění zubního kamene, šetrné pískování a mineralizace zubů. Remotivace a reinstruktáž technik je neodmyslitelnou součástí úspěchu.

Ošetření dětského pacienta do 15 let

Vyšetření plaku s navazující motivací a instruktáží technik čištění, odstranění měkkých a zmineralizovaných depozit. Šetrné čištění pigmentací následná mineralizace zubů. Výběr vhodného kartáčku a mezizubní pomůcky, které si dítě odnáší domů.

 

Ceník online objednání
pro víc info volejte

VSTUPNÍ OŠETŘENÍ PARODONTOLOGICKÝ PACIENT

Dle indikace lékaře
 

100 min.

3630Kč

VSTUPNÍ OŠETŘENÍ

Hygiena poprvé nebo po dlouhé době

80 min.

2607Kč

RECALL

Standardní následné čištění po předešlém zhodnocení stavu hygienistkou

od 1980Kč

OŠETŘENÍ DĚTSKÉHO PACIENTA DO 15 LET

45 min.

1815Kč