top of page
Girl Za jeden list

Ochrana osobních údajů
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELEM

Osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem Lucia Nemcová, DiS, se sídlem Praha 6, Verdunská 725/23, PSČ: 16000, IČO: 11827343 ( dále jen poskytovatel)  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a dalšími příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení  osobních údajů, která vyplníte v kontaktním formuláři  na webových stránkách poskytovatele: www.hygienalucia.cz a odešlete.  

Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat sám, vlastními prostředky, nebo s využitím služeb následujících zpracovatelů: poskytovatel informačního systému XDENT a souvisejících aplikací, společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 273 37 871. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Poskytovatele (např. soud).

Účel a způsob zpracování osobních údajů Osobní údaje Pacienta budou Poskytovatelem zpracovávány za následujícími účely: a. Za účelem poskytování zdravotních služeb Pacientovi a plnění souvisejících zákonných povinností Poskytovatele (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení), zejména vedení zdravotnické dokumentace o Pacientovi dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro odpověď na Vaši žádost uvedenou ve formuláři a provedení dalších opatření před uzavřením smlouvy mezi Vámi a provozovatelem a jedná se tedy o povinné poskytnutí údajů. 

 

Dle Nařízení má pacient právo zejména na získání přístupu k těmto osobním údajům, úpravu a výmaz, právo k předání těchto informací v běžném strojově čitelném formátu  jinému správci, aniž by tomu provozovatel bránil, právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení. Dozorový úřad v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7.

 

Odesláním dotazu nebo objednávky z online formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zásady ochrany osobních údajů internetových stránek www.hygienalucia.cz  jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.10.2021

Rezervační poplatek - pro nové pacienty.

Rezervační poplatek  2000 Kč  pro výkon služby Vstupní ošetření prosím uhradit na č.ú. i s variabilním symbolem ve faktuře  nejpozději 4 dny před sjednaným termínem.

Rezervační poplatek pro Vstupní konzultaci je 770Kč.

 

Uhrazením rezervačního poplatku je Váš termín platný. 

 

STORNO POPLATEK: 2 dny před termínem Vám bude zasláno připomenutí na Vaši emailovou adresu a mobilní telefonní číslo. V případě, že se nemůžete dostavit  ve Vámi zvoleném termínu,  kontaktujte prosím poskytovatele Lucia Nemcová, DiS. 

V případě nesjednání náhradního termínu nejpozději 48 hodin před původně sjednaným termínem nebo v případě, že se z nějakého důvodu nedostavíte na objednaný termín, rezervační poplatek propadá ve prospěch  poskytovatele. 

 

Vytvořením a odesláním rezervace souhlasíte s výše uvedenými podmínkami poskytování služeb dentální hygieny poskytovatelem Lucia Nemcová, DiS.

bottom of page